Aanbieders 
IVECO Schouten
Hakkers

‘Door carbon farming kan ik extra aandacht geven aan de bodem’

Arjan de Graaf heeft een akkerbouwbedrijf in het Brabantse Dussen. “De bodem is het belangrijkste productiemiddel voor mijn bedrijf. Door carbon farming kan ik hier extra aandacht aan geven.”


Eind december 2022 tekende De Graaf samen met drie collega-boeren uit Altena een officieel CO2-contract met afnemers Hakkers en IVECO Schouten en ZLTO. “Samen met Janneke Straver-Van der Schans, Landbouwbedrijf Straver en Jan Vermue leggen we voor deze twee bedrijven CO2 vast de komende jaren.”

Waarom samenwerking met Hakkers en IVECO?
“Deze bedrijven zien belang in het regionaal vastleggen van CO2. Dat juichen we als koolstofboeren alleen maar toe. Op deze manier kunnen we extra investeren in een gezonde bodem en aan burgers en bedrijven laten zien dat we zo stappen zetten in klimaatverbetering,” meent De Graaf.  

Wat doe je zelf op je bedrijf?
“Een deel van de 150 hectare op ons bedrijf benut ik voor carbon farming. Daar hanteer ik een extensief bouwplan met aardappelen, suikerbieten, uien, wintertarwe, graszaad, vezelvlas, sperziebonen, zomergerst. Ik gebruik bewust een aantal rustgewassen en een vlinderbloemig gewas dat stikstof uit de lucht opslaat in de bodem. Daarnaast gebruiken we zoveel mogelijk vaste stalmest en zaaien we groenbemesters die we – als het even kan – de hele winter laten staan. Bij sommige gewassen gebruiken we een niet-kerende grondbewerking zoals bij tarwe en graszaad. Voor een aardappelteelt ploeg ik, anders krijg ik de aardappelen niet in de grond.”

Wat doe je extra?
“Mede door het carbon farming project kan ik extra investeren in optimalisatie van de bodem. Met het wettelijk beperken van de bemestingsgift en de toename van extreem weer moet ik alles doen om de bodem in conditie te houden. De bodem is mijn belangrijkste productiemiddel. Daar moet ik zorgvuldig mee omgaan.”

Hoeveel CO2 leggen jullie vast?
“Op basis van het rekenmodel van Wageningen UR is berekend dat we als vier boeren gezamenlijk ongeveer 200 ton CO2 vastleggen. Binnenkort volgt een nulmeting in het land. Hiermee kunnen we over vijf jaar vaststellen hoeveel organische stof en dus CO2 op de percelen is vastgelegd. Op dit moment varieert het organische stofgehalte op mijn percelen van 3 tot 5 procent. Ik verwacht dat over vijf jaar dit percentage is toegenomen.”


Ook meedoen?
Er zijn nu drie akkerbouwers en één gemengd bedrijf (melkvee en akkerbouw) in de gemeente Altena actief met carbon farming. Meer boeren kunnen meedoen, wanneer meer bedrijven in Altena carbon farming gaan ondersteunen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Marjon Krol; marjon.krol@zlto.nl.

IVECO Schouten
Provincie Gelderland
Zeeuwind
Sivomatic
Fabulous Farmers
Provincie Zeeland
Aerospace Propulsion Products
Waterschap Brabantse delta
Vierdaagsefeesten Nijmegen
Hakkers
Waterschap Scheldestromen
Carbon Farming
Deltawind
Provincie Noord-Brabant
Europese Unie

Go2 Positive maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken daarnaast ook trackingcookies voor campagnes van Go2 Positive. Trackingcookies geven ons informatie waardoor wij website bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van functionele, analytische en trackingcookies.