Aanbieders 
Sivomatic

‘Meer organische stof in de bodem, daar word ik als akkerbouwer blij van’

Arjan en Caroline Schrauwen hebben een akkerbouwbedrijf in Zevenbergschenhoek, nabij Moerdijk. Ze verbouwen gewassen als aardappelen, suikerbieten, wintertarwe, vlas, conserven, uien en  cichorei. Een ruim bouwplan, ruige stalmest, compost, ondergewerkt tarwestro en groenbemesters zorgen voor een stevige en draagkrachtige bodem waarmee Schrauwen jaarlijks zo’n 75 ton CO2 vastlegt.


“De bodem verbeteren kost tijd. We zijn al ruim tien jaar bezig het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. Want dat is dé manier om meer CO2 vast te leggen in de bodem. Het mooie is dat ik er als akkerbouwer ook blij van wordt. Organische stof zorgt voor een bodem waar ik goed mee kan werken: weinig structuurproblemen, weinig ziekten en plagen en een weerbare grond met een goede capillaire werking. Dit alles draagt bij aan voorspoedige teelten, waar weinig bemesting en beregening voor nodig is en goede oogstomstandigheden.”

Wat doe je om CO2 vast te leggen in gewas en bodem?
“Dat is een scala aan maatregelen. Zoals niet-kerende grondbewerking, teelt van rustgewassen zoals granen, gebruik van compost en stalmest, na de tarweoogst verhakselen we het stro en direct na de oogst zaaien we groenbemesters.” Met name de laatste maatregel levert veel op volgens Arjan. “Naast dat we hiermee veel CO2 vastleggen, zorgt de mix van twaalf verschillende groenbemesters die ik gebruik voor een gezond evenwicht in de bodem. Zo hebben we weinig last van ziekten en aaltjes.”  

Hoe wordt de hoeveelheid vastgelegde CO2 gemeten?
Onderzoeksbureau Eurofins heeft bij Schrauwen een koolstof-nulmeting op de percelen gedaan. Op dezelfde percelen en plekken worden na vijf jaar opnieuw grondmonsters genomen. Hiermee is te bepalen hoeveel tonnen CO2 werkelijk in de percelen zijn vastgelegd. “Dat vormt straks het bewijs richting afnemer Sivomatic die voor deze vastgelegde CO2 betaalt.”

Hoe bepaal je vooraf wat de CO2 opbrengst is?
“ZLTO heeft hiervoor een rekentool. Het bouwplan, de gewassen, het bemestingsplan en de maatregelen om CO2 vast te leggen, worden daarin ingevoerd. De uitkomst is de hoeveelheid CO2 die naar verwachting wordt vastgelegd. Elk jaar maken we aan het einde van het jaar de balans op: wat is er werkelijk verbouwd en welke maatregelen zijn genomen. Door bijvoorbeeld bepaalde weersomstandigheden kan een bouwplan immers anders uitpakken.”

Wie benut jullie vastgelegde CO2?
“Sivomatic, een producent van kattenbakvulling in Moerdijk. We kwamen per toeval met elkaar in gesprek over CO2 vastlegging. Dit bedrijf is al klimaatneutraal en wil nog een extra stap zetten waarmee ze klimaatpositief worden en kiest ervoor om dit samen met ons, een lokale akkerbouwer, te realiseren.
Inmiddels heeft het Havenschap, waarbij alle industriële bedrijven van Moerdijk zijn aangesloten, interesse getoond in carbon farming. Een groep van dertien agrarisch ondernemers in de omgeving van Moerdijk bereidt zich voor om deze nieuwe afnemers te kunnen bedienen. “Mochten meer bedrijven vragen naar CO2 vastgelegd via carbon farming, dan zijn wij er klaar voor.” 

 

Wilt u ook via carbon farming CO2 vastleggen op uw bedrijf om daarmee een ander bedrijf in de regio te voorzien? Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn? Neem contact op met Marjon Krol; marjon.krol@zlto.nl.

Deltawind
IVECO Schouten
Sivomatic
Waterschap Scheldestromen
Europese Unie
Provincie Gelderland
Vierdaagsefeesten Nijmegen
Carbon Farming
Fabulous Farmers
Provincie Zeeland
Zeeuwind
Hakkers
Waterschap Brabantse delta
Provincie Noord-Brabant
Aerospace Propulsion Products

Go2 Positive maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken daarnaast ook trackingcookies voor campagnes van Go2 Positive. Trackingcookies geven ons informatie waardoor wij website bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van functionele, analytische en trackingcookies.