OVER GO2POSITIVE

ZLTO brengt met het project Go2Positive commerciële bedrijven en boeren op lokaal niveau samen. Het gaat hier om bedrijven die hun CO2 productie willen compenseren via carbon farming. En het gaat om boeren, zoals akkerbouwers, fruittelers, melkveehouders en boomkwekers, die willen investeren ín de bodem.

De bodem vormt de basis voor een duurzaam voedselproductie. Daarnaast levert een gezonde bodem een positieve bijdrage aan het klimaat, waterconservering en biodiversiteit.  

Carbon farming
Als een van de weinige sectoren kan de land- en tuinbouw tonnen CO2 uit de atmosfeer halen en langdurig vastleggen in de bodem. Op die manier kunnen boeren en tuinders een duurzame bijdrage leveren aan het koelen van de aarde. Om dit werkelijk te kunnen doen, moet de agrarisch ondernemer duurzame bodemmaatregelen op zijn bedrijf nemen. Zoals andere teelten, gebruik van organische mest en niet-kerende grondbewerkingen.

Inspanningen
De meerkosten voor deze duurzaamheidsinspanningen worden op dit moment niet vergoed via de verkooprijs van het voedsel. Afhankelijk van het type bodem, het grondgebruik (akkerbouw, groenteteelt, fruitteelt, boomteelt of grasland) en het type maatregel kost het 50 tot 500 euro om één ton CO2 vast te leggen in de bodem.

CO2 compensatie
Deels willen we de kosten via CO2 compensatie financieren. Bijvoorbeeld door commerciële bedrijven die klimaatneutraal of klimaatpositief willen ondernemen te interesseren voor compensatie via carbon farming. Via Go2Positive verbindt ZLTO deze bedrijven met lokale agrariers die via carbon farming CO2 vastleggen in de bodem. 


Lokaal verbinden
Door bedrijven in één regio met elkaar te verbinden, ontstaat een win-win situatie. CO2 compensatie kan door het planten van bomen in Azië, maar kan ook via carbon farming door een agrarische bedrijf 'om de hoek'.  Ondernemers leren elkaar kennen en helpen elkaar om de benodigde CO2 reductie te realiseren. 

Wilt u weten wat de mogelijkheden van carbon farming voor uw bedrijf zijn? Neem contact op met Marjon Krol; marjon.krol@zlto.nl.

Go2Positive is een initiatief van ZLTO en is ontwikkeld in het kader van het Europese Interreg project Carbon Farming.

          

 

Provincie Noord-Brabant
Hakkers
Deltawind
Fabulous Farmers
Carbon Farming
Aerospace Propulsion Products
IVECO Schouten
Europese Unie
Sivomatic
Zeeuwind
Vierdaagsefeesten Nijmegen
Waterschap Brabantse delta
Provincie Zeeland
Provincie Gelderland
Waterschap Scheldestromen

Go2 Positive maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken functionele en analytische cookies om een goede werking van onze website te kunnen garanderen en onze website gebruiksvriendelijker te maken. Wij gebruiken daarnaast ook trackingcookies voor campagnes van Go2 Positive. Trackingcookies geven ons informatie waardoor wij website bezoekers zoveel mogelijk relevante informatie kunnen tonen. Wanneer je op 'doorgaan' klikt, geef je ons toestemming voor het plaatsen van functionele, analytische en trackingcookies.